Loading...

Predstavenie prvých modelov K100 Mk6 určených na certifikáciu do USA a následné dokončenie certifikácie, predstavenie semikompaktného modelu P1.

Predstavenie prvých modelov K100 Mk6 určených na certifikáciu do USA a následné dokončenie certifikácie, predstavenie semikompaktného modelu P1.