Loading...

Plánuje sa výroba daných modelov už i v kalibri .40S&W a .45ACP.

Plánuje sa výroba daných modelov už i v kalibri .40S&W a .45ACP.